Prowadzimy rekrutację na rok 2024/2025!


Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole Mali Podróżnicy jest placówką w pełni dostosowaną do potrzeb dziecka z autyzmem.
Zapewniamy indywidualizację procesu nauczania pod względem doboru metod i treści, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w małych grupach prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i terapeutyczną.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat z diagnozą autyzmu, z terenu Białegostoku lub gmin sąsiadujących. Zgłoszenia dzieci przyjmowane są przez cały rok. W zależności od zwalniających się miejsc dziecko może zostać przyjęte także w ciągu roku szkolnego.

Dokumenty konieczne to:
- Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola ( możliwość pobrania)
- kopia Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.