Dla Rodziców

W naszej placówce zapewniamy kameralną atmosferę i bezpieczeństwo w 4 osobowych grupach, gdzie każdy nasz podopieczny objęty jest indywidualnym programem edukacyjno - terapeutycznym.

Numer konta: 41 2490 0005 0000 4500 1735 3134
Jednorazowa opłata wpisowa - 390 zł.
Czesne miesięczne - bezpłatne
Stawka żywieniowa - 8 zł ( 10 zł dieta)
Świetlica  od 15:30 - 150 zł