Dla Rodziców

W naszej placówce zapewniamy kameralną atmosferę i bezpieczeństwo w 4 osobowych grupach, gdzie każdy nasz podopieczny objęty jest indywidualnym programem edukacyjno - terapeutycznym.

Numer konta: 41 2490 0005 0000 4500 1735 3134
Jednorazowa opłata wpisowa - 500 zł.
Stawka żywieniowa:
dieta ogólna i bezmleczna, bezglutenowa - 15 zł
Świetlica  od 15:30 do 16.30 - 200zł