W naszej placówce zapewniamy kameralną atmosferę i bezpieczeństwo w 4 osobowych grupach, gdzie każdy nasz podopieczny objęty jest indywidualnym programem edukacyjno - terapeutycznym.

Numer konta: 41 2490 0005 0000 4500 1735 3134
Opłata rekrutacyjna - 500 zł.
Stawka żywieniowa:
dieta ogólna - 17zł
dieta bezmleczna, bezglutenowa - 19 zł