POLITYKA OCHRONY DZIECI przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa w Niepublicznym Terapeutycznym Przedszkolu „Mali Podróżnicy”.