Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat z diagnozą autyzmu, z terenu Białegostoku lub gmin sąsiadujących. Zgłoszenia dzieci przyjmowane są przez cały rok. W zależności od dostępności miejsc dziecko może zostać przyjęte także w ciągu roku szkolnego.