Dla Rodziców

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat z diagnozą autyzmu, z terenu Białegostoku lub gmin sąsiadujących. Zgłoszenia dzieci przyjmowane są przez cały rok. W zależności od dostępności miejsc dziecko może zostać przyjęte także w ciągu roku szkolnego.

Opłaty

Jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa( gwarantująca miejsce w przedszkolu) - 390 zł.
Czesne miesięczne - 
Stawka żywieniowa (dieta ogólna) - 8 zł.
                                  (dieta bezglutenowa, bezmleczna, bezcukrowa) - 10 zł.