Ramowy rozkład dnia grupy „Zielonej”

08.00 - 11.00   Zajęcia indywidualne
ok. 09.00         Śniadanie
11.00 - 11.20  Powitanie - krąg polisensoryczny
11.20 - 12.00 Zajęcia dydaktyczne
12.00 - 12.30  Obiad
12.30 - 13.00  Zajęcia ogólnorozwojowe:
Moje zmysły
Zajęcia manualne
Zajęcia muzyczno - rytmiczne
Zajęcia ruchowe
Zajęcia relaksacyjne metodą Knillów
13.00 - 14.00  Spacer/leżakowanie
14.00 - 14.15  Podwieczorek
14.15 - 16.30  Zabawy swobodne/Odbieranie dzieci