O Nas

      Naszą kadrę tworzy zespół specjalistów, zaangażowanych w proces terapeutyczny, opiekuńczy i wychowawczy. 
Wysokie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi ze spektrum autyzmu jak i ich rodzicami, kompetencje, kreatywność, zaangażowanie, profesjonalne oraz indywidualne podejście do każdego dziecka to nasze atuty.
Stale podnosimy swoje kwalifikacje. Robimy to na studiach podyplomowych, kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach,  konferencjach naukowych.

W skład zespołu wchodzą:

 • pedagodzy specjalni,
 • terapeuci pedagogiczni,
 • psycholodzy,
 • neurologopedzi,
 • logopedzi,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • fizjoterapeuci,
 • muzykoterapeuci,


Nasza kadra posiada wiele certyfikatów potwierdzających ukończenie specjalistycznych kursów i terapii wspomagających rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem m.in.:

 • Neurodydaktyka- dydaktyka przyjazna mózgowi,
 • ,,Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce” III - stopniowe szkolenie,
 • Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery,
 • Terapia Behawioralna'', ,,Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Do czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych'',
 •  ,,Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”,
 • ,,Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej - diagnoza, terapia, masaż I i II stopień'',
 • Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem,
 • Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem,
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Trener sensoplastyki,
 • AAC  w terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu,
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień,
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej,
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia,
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne,
 • Logorytmika – ruch, słuch, słowo,
 • Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,