Zajęcia dodatkowe:

Wszystkie zajęcia -  bez dodatkowych opłat!

JĘZYK ANGIELSKI - prowadzony przez panią Monikę Koralewską- Pużuk, Annę Dumko oraz Annę Łoś
PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA - ćwiczenie buzi i języka w małych grupach z panią Bożeną Kochaniec-Jemielitą
RELIGIA KATOLICKA - z panią Edytę Kondrucik
RELIGIA PRAWOSŁAWNA - z panem Adamem Pytel
TANIEC - zajęcia taneczne z panią Katarzyną Kisiel z Mobilnej Szkoły Tańca Paaro
RYTMIKA - zajęcia umuzykalniające, doskonalące śpiew, taniec i poczucie rytmu z panią "Nutką" Magdaleną Samojlik
ZABAWY RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI Freestyle Kids- z panem Krzysztofem Wypiór
BASEN - Pływalnia na ul. Stroma 1a

PROJEKTY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy następujące projekty, przedsięwzięcia i koła zainteresowań:

"LiveKid" -
 od roku szkolnego 2019/2020 wdrażamy się do mobilnej obsługi placówki poprzez aplikację. Wychodzimy naprzeciw rodzicom  usprawniając komunikację z paniami i przekaz informacji dotyczących przedszkola oraz samych przedszkolaków. 

- "Zdrowo i sportowo" - ogólnopolska akcja promująca aktywność fizyczną u najmłodszych dzieci. Grupa Tropicieli z p. Moniką Koralewską - Pużuk, p. Elżbietą Piaszczyńską - Kaźmierczak, p. Żanetą Kalinowską - Kuźmicz uczestniczyła w zajęciach sportowych, ćwiczeniach i zabawach ruchowych. 
  Główne cele akcji to :

- Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli. 

- Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.

- Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.

- Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji.

- Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

W trakcie edukacji zdalnej rodzice otrzymywali materiały edukacyjne, które rodzice z dziećmi mogli wykorzystać w domach.

- „Mały miś w świecie wielkiej literatury” międzynarodowy projekt edukacyjny - kontynuacja projektu w grupie Poszukiwaczy z p. Anetą Zalewską- Goralewską i p. Anią Dumko. 
Cele szczegółowe to m.in. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

 W trakcie edukacji zdalnej dzieci i rodzice uczestniczyli w projekcie poprzez aplikację LIVEKID.

,,Piękna Nasza Polska Cała" - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - Grupa ,,Odkrywcy" wraz ze swoimi wychowawczyniami -  p. Ewą Łaszcz oraz p. Anią Dumko, brały udział II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnym pt. ,,Piękna Nasza Polska Cała". 

Celem ogólnym projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski, a także kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Dodatkowo nasi najmłodsi będą mieli okazję poznać elementy historii państwa polskiego, symbole narodowe naszego kraju, jak również wybrane tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe, itp.

 W trakcie edukacji zdalnej dzieci i rodzice uczestniczyli w projekcie poprzez aplikację LIVEKID.

- "Od Smyka do Medyka" - projekt prowadziła p. Anna Dumko w grupie zerówkowiczów Odkrywców. W pierwszym etapie projektu "Od smyka do medyka 2020" dzieci poznały specyfikę pracy pielęgniarki i lekarza. W drugim etapie realizacji projektu dzieci dowiedziały się na czym polega praca ratownika medycznego.Trzeci etap dotyczył pracy farmaceuty. W ramach podsumowania projektu organizatorzy przygotowali krótki film. Część etapów realizowały dzieci z rodzicami w domach poprzez aplikację LIVEKID.

"Wakacyjne zadania bez nudy" - ogólnopolski projekt w grupie Odkrywców realizowany przez p. Annę Dumko w trakcie wakacji. Dzieci spędzały  czas realizując zadania z elementami programowania, jako formy ciekawego i wartościowego spędzania czasu wolnego. 

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy następujące projekty, przedsięwzięcia i koła zainteresowań:

- "Mały artysta" -
prowadząca p. Żaneta Kalinowska - Kużmicz. Pobudzi kreatywność oraz wyobraźnię plastyczną naszych pociech z grupy Tropicieli. Dzieci zapoznały się z różnymi technikami plastycznymi, elementami sensoplastyki przy wykorzystaniu różnych materiałów stworzyły niezwykłe prace.

- "Koło twórczego recyclingu" - kontynuuacja, prowadzące p. Ewa Łaszcz, p. Milena Bielecka -Matys, p. Olga Bubienko
celem zajęć jest rozwijanie u dzieci świadomości ekologicznej, wyrobienie nawyku dbania i ochrony środowiska poprzez m.in. segregację śmieci, zainspirowanie do szukania materiałów segregowanych do zabawy i twórczego przerabiania;

- "Kuchnie świata" - Koło kulinarne - Najstarsza grupa przedszkolaków „Poszukiwacze” odbyła  z p. Anetą wspólną przygodę z gotowaniem.

Dzieci poznawały kuchnie z różnych zakątków świata, zwyczaje i tradycje kuchni danej kultury. Inspiracją była książka kucharska Agnieszki Górskiej pt. "Dzieci gotują kuchnie świata ". Dzieci poznawały bliżej m.in. kuchnię żydowską, w której obowiązuje szereg zakazów i nakazów; kuchnię chińską, której głównym składnikiem jest ryż; kuchnię włoską z pyszną pizzą i wiele innych. Dzieci przygotowały również własną książkę kucharską.

- Program edukacyjny "Pocztówkowe przedszkole" prowadząca p. Milena Bielecka-Matys
celem programu jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów, nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych poprzez wymianę pocztówek i listów z przedszkolami na terenie całej Polski.

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” międzynarodowy projekt edukacyjny - Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. wydawca miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe to m.in. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci z grupy Poszukiwaczy pod opieką P. Anety i P. Eli będą brały udział w następujących modułach:

 • Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
 • Mały Miś uczy samodzielności
 • 100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!
 • Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
 • Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Kuferek Kreatywności Małego Misia
 • Misiowe aktywności sportowe

 

- ,,Piękna Nasza Polska Cała" - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - Grupa ,,Odkrywcy" wraz ze swoimi wychowawczyniami -  p. Mileną Bielecką-Matys oraz p. Olgą Bubienko, brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt. ,,Piękna Nasza Polska Cała". Ma on związek z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

Celem ogólnym projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski, a także kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Dodatkowo nasi najmłodsi będą mieli okazję poznać elementy historii państwa polskiego, symbole narodowe naszego kraju, jak również wybrane tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe, itp.

- Przedszkole Niepubliczne Mali Podróżnicy  w Białymstoku  w roku szkolnym 2018/2019 realizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Mali Podróżnicy – Wielcy Odkrywcy. Wzrost jakości edukacji przedszkolnej.”

            Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola “Mali Podróżnicy” poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzania deficytów, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji  zawodowych nauczycieli OWP do pracy z 61 dziećmi (28K, 33M), w tym 20 dziećmi ze spektrum autyzmu (5K, 15M) w wieku przedszkolnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 386 639,87 PLN

 W ramach projektu w naszym przedszkolu zrealizowane zostały następujące działania:

 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu LEGO terapii
 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu Sensoplastyki
 • Zajęcia specjalistyczne + terapeutyczne prowadzone metodą Tomatis
 • Zajęcia specjalistyczne + terapeutyczne prowadzone metodą Biofeedback


W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy następujące koła zainteresowań:

- "Poznaję świat przez zmysły" - prowadząca pani Elżbieta Piaszczyńska - Kaźmierczak
zajęcia adresowane dla najmłodszych dzieci, rozwijające kretywność, samodzielność, małą i dużą motorykę oraz przynoszące odpowiednio dawkowaną i zorganizowaną ilość różnorodnych bodźców zmysłowych; mają na celu wspieranie procesu integracji sensorycznej, a przez to stymulowanie całościowego rozwoju maluchów;

- "Mali kucharze" - prowadząca pani Sylwia Kozioł
celem zajęć jest zainteresowanie dzieci gotowaniem, jako umiejętnością pożyteczną i wykorzystywaną w życiu codziennym; przedszkolaki czerpiąc radość ze wspólnego przygotowywania posiłków, będą zachęcane do zdrowego odżywiania; usprawnimy manualnie ręce podczas krojenia, obierania, ugniatania czy mieszania oraz nauczymy się właściwego zachowania przy stole;

- "Koło twórczego recyclingu" - prowadzące pani Ewa Łaszcz, pani Aneta Zalewska-Goralewska
celem zajęć jest rozwijanie u dzieci świadomości ekologicznej, wyrobienie nawyku dbania i ochrony środowiska poprzez m.in. segregację śmieci, zainspirowanie do szukania materiałów segregowanych do zabawy i twórczego przerabiania;

- "Mądre główki" - prowadząca pani Elżbieta Klimaszewska
program kółka matematycznego ma za zadanie przybliżać trudne zagadnienia matematyczne w zabawie. Jego założenia są zbieżne z celami zawartymi w podstawie programowej. Wszelkie ćwiczenia, zabawy realizowane na zajęciach koła mają na celu rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności, poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej. Chcemy nabywać wiadomości i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej dlatego zajęcia przeznaczone są dla najstarszej grupy;

oraz Program edukacyjny "Pocztówkowe przedszkole" prowadząca pani Aneta Zalewska-Goralewska
celem programu jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów, nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych poprzez wymianę pocztówek i listów z przedszkolami na terenie całej Polski.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy następujące koła zainteresowań:

- "Edukacja przez ruch" - autorstwa D. Dziamskiej - prowadząca pani Elżbieta Klimaszewska
zajęcia bazujące na ruchu, poprzez angażowanie zintegrowanych ruchów różnych części ciała. Wykorzystuje się tu naturalny, spontaniczny ruch dziecka, który wykonuje się przy odpowiednio dobranej muzyce, która wyznacza rytm i tempo zajęć. Łącznie z ruchem dzieci wykonują jakąś czynność (rysują, malują), która stanowi element zabawy i prowadzi do stworzenia interesującej pracy.

- "Brykanie na dywanie" zajęcia oparte o Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne prowadząca Ewą Łaszcz
korzyści płynące z tych zajęć to: dają pewność siebie, motywują do komunikacji, kształtują orientację w schemacie swojego ciała oraz w przestrzeni, rozładowują napięcie całego ciała poprzez zabawę, wykształcają umiejętność naśladowania, tworzą pozytywne więzi i relacje z rówieśnikami, dają możliwość poczucia się w innej roli niż na co dzień, wyzwalają zaangażowanie.

- "Mały odkrywca" - prowadząca Elżbieta Piaszczyńska - Kaźmierczak.  Dzieci podczas zajęć będą odkrywały tajniki chemii i fizyki. Zamieniając się w małych badaczy, a sala przedszkolna stanie się prawdziwym  laboratorium.

- "Mały artysta" - prowadząca Sylwia Szamborska. Pobudzi kreatywność oraz wyobraźnię plastyczną naszych pociech. Dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, elementami sensoplastyki przy wykorzystaniu różnych materiałów stworzą niezwykłe prace.

W roku szkolnym 2015/2016 prowadziliśmy następujące koła zainteresowań:

- "Kuchcikowo"
zajęcia kulinarne prowadzone przez panią Anetę Zalewską-Goralewską:
podczas zajęć dzieci wspólnie z nauczycielem przygotują różne potrawy, poznają zasady kulturalnego zachowania przy stole, właściwego nakrycia, przyswoją sobie nazwy różnych produktów spożywczych i sprzętów kuchennych. Pani Aneta realizując swoje zajęcia będzie próbowała kształtować umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania u dzieci, będzie rozwijała zmysł smaku, wzroku, węchu i dotyku, sprawności manualne dzieci i wiele innych umiejętności.

- "Edukacja przez ruch" - autorstwa D. Dziamskiej - prowadząca pani Elżbieta Klimaszewska
zajęcia bazujące na ruchu, poprzez angażowanie zintegrowanych ruchów różnych części ciała. Wykorzystuje się tu naturalny, spontaniczny ruch dziecka, który wykonuje się przy odpowiednio dobranej muzyce, która wyznacza rytm i tempo zajęć. Łącznie z ruchem dzieci wykonują jakąś czynność (rysują, malują), która stanowi element zabawy i prowadzi do stworzenia interesującej pracy.

- "Mały Polak" - prowadząca pani Sylwia Szamborska
zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom kraju ojczystego. Poprzez legendy, piosenki, obrazy, zabytki dzieci poznają największe miasta w Polsce. Będą podróżowały, bawiły się i doświadczały własnymi zmysłami różnych smaków z wielu regionów Polski. Zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

- "Brykanie na dywanie" zajęcia oparte o Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne prowadząca Elżbieta Piaszczyńska-Kaźmierczak
korzyści płynące z tych zajęć to: dają pewność siebie, motywują do komunikacji, kształtują orientację w schemacie swojego ciała oraz w przestrzeni, rozładowują napięcie całego ciała poprzez zabawę, wykształcają umiejętność naśladowania, tworzą pozytywne więzi i relacje z rówieśnikami, dają możliwość poczucia się w innej roli niż na co dzień, wyzwalają zaangażowanie.

Od otwarcia naszego przedszkola realizowaliśmy następujące koła zainteresowań:

MAŁY PODRÓŻNIK - dzieci poznają, poprzez zajęcia plastyczne, ruchowe, kulturę, muzykę, zwyczaje oraz kuchnie kolegów z całego świata. Przedszkole odwiedzają zagraniczni goście.

TEATRALNE "Nasze Smyki robią teatrzyki" - dzieci poznają różnorodne techniki gry aktorskiej (pantonima, drama, monolog). Wyruszą w podróż do magicznego świata wyobraźni, będą ćwiczyć pamięć, uczyć się wchodzić w role, rozwijać empatię i zdolność wyrażania emocji. Będziemy inscenizować znane nam z przedszkola teksty własnoręcznie wykonanymi pacynkami, sami przemieniać się w aktorów i stawiać pierwsze kroki na scenie.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK "Chętnie się dowiemy jak bezpiecznie żyć możemy"  - program Bezpieczny Przedszkolak ma na celu nabywanie przez dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placu zabaw. Przybliżenie dzieciom sylwetki osób mundurowych, kształtowanie postawy zaufania do funkcjonariusza. Poznanie podstawowych zasad poruszania się i zachowania pieszego na drodze oraz wybranych znaków drogowych oraz nauczenie dziecka prawidłowych zachowań w przypadku kontaktu  z osobą „obcą” i kontaktu z psem.

KUCHCIKOWO "Gotujemy z Cecylią Knedelek" - Jest to cykl zajęć, w czasie których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości. Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się rozpoznawania smaków, włąściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. Przyrządzanie posiłków uczy dziecko kreatywnego myslenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne oraz lepiej zorganizowane. A wszystko to poprzez świetną zabawę.

MAŁY ODKRYWCA - Dzieci podczas zajęć będą odkrywały tajniki chemii i fizyki. Zamieniając się w małych badaczy, a sala przedszkolna stanie się prawdziwym  laboratorium.

MAŁY ARTYSTA  - Pobudzi kreatywność oraz wyobraźnię plastyczną naszych pociech. Dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, przy wykorzystaniu różnych materiałów stworzą niezwykłe prace.

EKOLUDKI - Dzieci poszerzą swoją wiedzę o ekologii. Wykonają ciekawe prace wykorzystując różne surowce wtórne. Nauczą się segregacji śmieci oraz jak ważny jest recykling.

ZRÓB TO SAM "Różne cudeńka tworzyć będziemy, które rodzicom podarujemy" Zajęcia mają na celu przede wszystkim rozwijanie małej motoryki, możliwości twórczych dzieci, wyobrażni oraz wiary we własne siły. Poza tym  podczas zajęć nasze przedszkolaki poznają różne techniki wykonywania prac plastycznych, m.in. takie jak:  "wysypywanki", "frotaż" czy "posypywane obrazki".

ORIGAMI"Na różnych kółeczkach nasze maluszki będą ćwiczyły swoje paluszki"
Nasze spotkania z origami zaczniemy od składania najprostszych kompozycji z kół tzw. „technika płaska”, stosując jedno lub kilka zgięć. W dalszych etapach spróbujemy tworzyć nasze dzieła z kwadratów, prostokątów czy trójkątów.Origami uruchamia w dziecku wiele zmysłów, dzięki czemu rozwija myślenie twórcze, konstrukcyjne, usprawnia spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, ułatwia zapamiętywanie, uczy estetyki, wyrabia dokładność, cierpliwość i dyscyplinę, rozwija fantazję.

MUZYCZNO- RUCHOWE" Śpiewam, tańczę no i fikam, lubię kiedy gra muzyka" - zadaniem zajęć umuzykalniających jest rozbudzenie w dzieciach ich naturalnej kreatywności i twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki. Poznamy tańce naszych kolegów z różnych państw oraz bedziemy bawić się w żywą orkiestrę.

BAJKOTERAPIA-  wykorzystujemy bajki,aby wspomóc rozwój społeczno-emocjonalny dziecka,pomóc w wielu trudnych sytuacjach, emocjach