Oferta dla dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm

Serdecznie zapraszamy do naszego Przedszkola
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na autyzm

 

Drogi rodzicu,

jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczęszczało do naszej placówki wystarczą tylko dwa kroki:

1.  wypełnić kartę zgłoszeniową (pobierz)
2. dostarczyć opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

 

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne ,,bycie razem” dzieci zdrowych
i niepełnosprawnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zaintere-
sowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu.
 
Doświadczenia zdobyte w gronie rówieśniczej daje dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych  warunki niezbędne w drodze do samodzielności i opanowania licznych umiejętności i sprawności takich jak m.in. mowa, sprawności psychoruchowe oraz doświadczenia emocjonalne będące bazą do tworzenia pozytywnego obrazu samego siebie oraz kształtujące dobre relacje z innymi ludźmi.

 

Naszym atutem jest fachowa opieka wykwalifikowanej, przyjaznej kadry (pedagodzy, oligofrenopedagodzy, nauczyciele wspomagający/cienie) oraz  małe, kameralne grupy.

Współpracujemy również z licznymi specjalistami
psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, muzykoterapeutami, terapeutą SI, dogoterapeutą.

Oprócz bogatej oferty zajęć dydaktycznych i dodatkowych (więcej) dzieciom z orzeczonym zapewniamy zajęcia:
 » indywidualną terapię pedagogiczną,
 » indywidualną i grupową terapię logopedyczną,
 » terapię SI (integracja sensoryczna),
 » trening umiejętności społecznych (TUS)
 » terapię ręki
 » realizujemy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

Szczegółowy opis zajęć jest dostępny w załączniku poniżej.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
nie płacą w naszym przedszkolu czesnego! 
Obowiązuje jedynie opłata za wyżywienie
(uwzględniamy również diety bezmleczną, bezglutenową, refluksową, hipoalergiczną)

 

Tu znajdziecie nie tylko bezpieczeństwo, radość, miłość, ale również zrozumienie i pomoc.

Zapraszamy!  Zapisy trwają!