Dziś Mali Podróżnicy wzięli udział w warsztatach pszczelarskich poprowadzonych przez pana z IMAGO GRUPA. Dzieci poznały tajniki pracy osoby wykonującej zawód pszczelarza. Dowiedziały się jakie znaczenie mają pszczoły dla otaczającego świata i w jaki sposób powstaje miód. Mogły zobaczyć strój ochronny, używany przez pszczelarzy podczas pracy w pasiece oraz żywe okazy owadów – królowej i robotnic. Na zakończenie zajęć każdy przedszkolak wykonał świeczkę z plastra wosku pszczelego