W naszym przedszkolu odbyła się uroczystość Pasowania na przedszkolaka. Urozystość rozpoczeła się od krótkiej części artystycznej na którą składały się wiersze i piosenki, także w języku angielskim. Gratulujemy przedszkolakom i życzymy im owocengo i bogatego w doświadzenia pobytu w przedszkolu :)