O Nas

Dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który zawiera cele zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne.

Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody i techniki dostosowane do potrzeb danej grupy. Mają one charakter zajęć stolikowych, ruchowych, muzycznych, plastycznych a niekiedy odbywają się poza terenem Przedszkola, np. w parku, muzeum, sklepie.

Główną metodą pracy z dziećmi jest Stosowana Analiza Zachowania.

Proponujemy:
• terapie grupowe( zajęcia prowadzone zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN ),
• terapie indywidualne,
• zajęcia z integracji sensorycznej SI,
• wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej PECS,
• zajęcia muzyczno-ruchowe,
• programy aktywności metodą Knillów ( dotyk i komunikacja),
• stymulację polisensoryczną według pór roku,
• elementy muzykoterapii,
• elementy terapii ręki,
• elementy terapii taktylnej,
• logopedię.

W przedszkolu prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD).
Posiadamy własną salę integracji sensorycznej(SI) oraz plac zabaw.