O Nas

Terapeutyczne Przedszkole Niepubliczne Mali Podróżnicy to placówka terapeutyczna powstała z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu i ich rodzinach.

Naszym dzieciom oferujemy:
• intensywną i indywidualną terapię stymulująco-rozwojową oraz specjalistyczną terapię grupową
• wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
• program dydaktyczno-wychowawczy dostosowany do indywidualnych potrzeb i umiejętności dziecka, uwzględniający poziom głębokości zaburzeń autystycznych
naukę i zabawę w 4-osobowych grupach sprzyjającą rozwijaniu kompetencji społecznych
• możliwość skorzystania z wyżywienia

Pracujemy w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku.
Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 - 8 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.