O Nas

Formy i metody pracy

W naszych kontaktach z dziećmi opieramy się na założeniu, iż dziecko jest podmiotem wszelkich działań wychowawczych i głównym ich uczestnikiem. Uważamy, że pełna akceptacja dziecka, stworzenie mu przyjaznego klimatu i poczucia bezpieczeństwa, wyzwalają i rozwijają twórczy potencjał dziecka.
W naszym przedszkolu oprócz tradycyjnych metodopartych na:
·bezpośrednim przeżywaniu i spostrzeganiu
·działaniu
·słowie
realizujemy twórcze i aktywne metody, tak poprzez działania indywidualne, jak i zajęcia grupowe, dostosowując je do możliwości rozwojowych dziecka. Realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Będziemy ciągle się rozwijać i wzbogacać naszą ofertę.

Wykorzystujemy różne koncepcje z dziedziny pedagogiki. Wśród nich są m. in.

Pedagogika zabawy - stosujemy tę metodę mając świadomość, iż dla dziecka zabawa jest naturalną potrzebą wyzwalającą wyobraźnię, fantazję, twórczość; rozwija sprawność myślenia, pomysłowość, wzbogaca słownictwo, pomaga w integracji grupy. W pedagogice zabawy stosowane są różne środki i formy: słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról itp.

Gimnastyka twórcza(ekspresyjna) R. Labana - u jej podstaw leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Metoda ta pozwala na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno -ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa; jest to łączenie ruchu z muzyką i rytmem.

Bajkoterapia - to inaczej terapia poprzez bajkę - w bajkoterapii widzimy metodę na pokonywanie różnorodnych lęków u dziecka i wszelkich trudnych dla niego sytuacji; zwracamy uwagę na psychoedukacyjną, psychoterapeutyczną i relaksacyjną funkcję bajek.

Metoda relaksacji - ma na celu rozwinięcie umiejętności relaksowania się,  zlikwidować niepokój i lęk oraz pomóc dziecku w odreagowaniu napięć psychofizycznych. Specjalne ćwiczenia relaksacji, wzbogacają doświadczenia dzieci w umiejętności wyciszania się, uspokojenia i odprężenia, a przez to ułatwiają prawidłowy rozwój osobowości.

Metoda Dennisona- nauka o ruchu i możliwościach stymulacji różnych funkcji psychicznych, przy wykorzystaniu naturalnych ruchów całego ciała. Metodę tę wykorzystujemy przed prowadzeniem zajęć dydaktycznych, ponieważ ma ona na celu  poprawę koncentracji. Za pomocą między innymi ruchów naprzemiennych pomaga zintegrować obie półkule mózgowe.

Metoda żywego słowa oddziaływująca na dziecko poprzez środki artystyczne

Metoda zadań stawianych dziecku, ćwiczeń i odtwarzania

Metoda przyswajania, odkrywania, przeżywania i działania