O Nas

Karolina Szerszenowicz
P.o. z-cy dyr. ds. dydaktycznych. Nauczycielka języka angielskiego i wychowawczyni w grupie 4-latków. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Pedagogiki i Psychologii kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia I stopnia) oraz pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (studia II stopnia). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ponadto podnosi swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach pedagogicznych m.in.: "Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera", "Metoda sensoterapii w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi", "Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów", "Gry i innowacyjne zabawy wspierające motorykę dużą i małą dziecka", "Odkrywanie potencjału i budowanie samoświadomości nauczyciela w oparciu o model FRIS", "Jak kreatywnie uczyć języka angielskiego w przedszkolu". W pracy stosuje zasadę indywidualizacji, stara się wspierać naturalny rozwój dzieci i zachęcać je do odkrywania świata wszystkimi zmysłami.

Barbara Charubin 

Nauczycielka w grupie Jeżyków. Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka resocjalizacji i animacji kultury z arteterapią na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w NWSP. Uczestniczyła w kursach i szkoleniach m.in.: „Szkolenie Tańce Animacyjne”- Anima, „50 zabaw animacyjnych w praktyce”-Stagment, „Podstawy prowadzenia zajęć jogi dla dzieci i młodzieży”- Emilia Burkiewicz Kids Yoga, kurs, „Podstawy nauczania tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży”- Maria Niedźwiedzka. W latach 2017-2020 pracowała jako instruktor zajęć taneczno- rozwojowych dla dzieci. Od zawsze interesowała i realizowała się w tańcu. W pracy stara się podejmować wielokierunkowe działania wychowawcze by poprzez swobodny i zabawowy charakter zajęć sprzyjać kształtowaniu wyobraźni i postaw twórczych u dzieci.

Monika Krysiewicz
Nauczyciel języka angielskiego i wychowawca w grupie "Jeżyki". Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz pedagogiki w Centrum Edukacji Ustawicznej w Białymstoku.  Stara się zaznajomić dzieci z nowym językiem, pomóc im w poznawaniu i smakowaniu nowej kultury. W nauczaniu kieruje się przede wszystkim potrzebą indywidualnego podejścia do dzieci. Twierdzi, że kluczem do sukcesywnego nauczania oraz zdobywania wiedzy przez uczniów jest zrozumienie  i uzmysłowienie im ich słabości oraz mocnych stron. Ukończyła kurs "Terapia ręki".

Katarzyna Czernik
Nauczyciel - wychowawca w grupie „Zajączki”. Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu Pedagogiki  Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z edukacją alternatywną oraz studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach. Podczas studiów licencjackich ukończyła dwuletni projekt „Ku warsztatowi rozwijającego się nauczyciela” doskonalący kompetencje zawodowe/analityczne, informatyczne oraz komunikacyjne. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach, m.in.: „Bajkoterapia w pracy nauczyciela”, „Arteterapia w pracy nauczyciela”, „Profilaktyka zaburzeń SI u dzieci”, „Autysta w świecie zmysłów”, „Sensoraki – jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?”, „Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole.” W pracy wykorzystuje kreatywne metody pracy z dziećmi umożliwiające naturalny i wszechstronny rozwój. Są to m.in.: Pedagogika Marii Montessori, Pedagogika Froebla, Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. „Praca z dziećmi to moja pasja, sprawia mi ona wielką satysfakcję. Możliwość obserwowania postępów u moich podopiecznych jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Uważam, że na każdym kroku trzeba pobudzać dziecięcą aktywność, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać dziecięcy zapał poznawczy. Motto, którym kieruje się w pracy „Pomóż mi zrobić to samemu.” – Maria Montessori.”

Karolina Wszeborowska
Nauczycielka w grupie „Zajączków". Nauczyciel kontratowy. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studiów magisterskich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach i szkoleniach. Ogromną przyjemność sprawia jej obserwowanie rozwoju dziecka, jego postępów, zdolności, a także zainteresowań. Jest osobą ciepłą i wrażliwą na potrzeby małego człowieka. W pracy szczególną uwagę zwraca na indywidualne podejście do każdego dziecka oraz wspieranie jego wszechstronnego rozwoju.

Anna Kożuchowska-Pietruczuk
Nauczyciel języka angielskiego i wychowawca w grupie 5 i 6-latków. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Filologicznego, studia pierwszego stopnia - filologia rosyjska z językiem angielskim, studia drugiego stopnia - filologia rosyjska. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka studiów podyplomowych z Pedagogi Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Podczas codziennych zajęć i poprzez zabawę stara się zaznajomić dzieci z nowym językiem. W nauczaniu kieruję się indywidualnym podejściem do dzieci. Osoba życzliwa, miła i kreatywna, której praca z dziećmi sprawia ogromną przyjemność.

Mariola Śliwowska
Wychowawca w grupie "Sówki". Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Uzyskała stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Swoją wiedzę poszerzała różnego typu szkoleniami związanymi z nauczaniem, a w najbliższej przyszłości planuje udać się na studia podyplomowe. Praca z dziećmi od zawsze była jej pasją. Do swoich uczniów stara się podchodzić indywidualnie, pielęgnować ich wrażliwość oraz odkrywać w nich to co najlepsze.

Joanna Trofimiuk
Nauczycielka w grupie Sówek. Absolwentka studiów magisterskich pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studiów podyplomowych z zakresu: zarządzania w oświacie, przygotowania pedagogicznego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Swoją wiedzę podnosiła poprzez uczestniczenie w rozmaitych kursach, szkoleniach, m. in. : Trening Umiejętności Społecznych, Emocje w pracy z dziećmi, Rozpoznajemy i nazywamy uczucia, Animator czasu wolnego, Kurs wychowawcy kolonijnego, Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, Szkolenie z zakresu doświadczeń chemicznych z dziećmi, Bajki pomagajki- bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi, Zajęcia relaksacyjne dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, Zabawy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Motoryka mała z elementami terapii ręki.

Joanna Tercjak
Nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wspomagający w grupie 5-6 latków. Absolwentka NWSP w Białymstoku na kierunku ,,Edukacja wczesnoszkolna z edukacją artystyczną” oraz ,,Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza”. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku ,,Oligofrenopedagogika”, ,,Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu” oraz ,,Terapia pedagogiczna”. Pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i szkoleniach dotyczących rozwoju dziecka, metod i sposobów nauczania, rozwoju mowy i komunikacji dzieci, zwłaszcza ze spektrum autyzmu między innymi: Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Ręki, Zabawa Inspirująca Rozwój oraz inne. Praca z dziećmi, zwłaszcza z tymi, którym codzienne funkcjonowanie sprawia większą trudność, a rozwój bywa nieharmonijny jest zarówno codziennym wyzwaniem jak i pasją i przyjemnością. Codzienna obserwacja postępów dziecka, zauważanie nawet najdrobniejszych sukcesów oraz budowanie więzi emocjonalnej z wychowankami dają jej siłę, satysfakcję i spełnienie zawodowe.

Urszula Skowrońska
Pomoc nauczyciela we wszystkich grupach w naszym przedszkolu. Chętnie wspiera nauczycieli i pomaga im w codziennej pracy. Dba o porządek w salach i czystość w całym przedszkolu. Przygotowuje i wydaje dzieciom smaczne posiłki. Dba o to, by każdy był zadowolony często modyfikując danie indywidualnie do preferencji dziecka. Zawsze chętnie doleje kompociku czy przyniesie dokładkę. Razem z panią dyrektor przygotowuje zdrowy jadłopis na każdy tydzień, tak by nasze dzieci miały siłę i energię do pracy i zabawy. Jest osobą miłą i cierpliwą, łatwo nawiązującą kontakty ze wszystkimi. Kocha pracę z dziećmi. 

Dorota Gałecka 
Pomoc nauczyciela w grupie 2,5-3 latków. Wspiera nauczyieli i pomaga im w codziennych zadaniach. Troszczy się o porządek w salach. Przygotowuje i wydaje dzieciom smaczne posiłki. Ma wspaniały kontakt z dziećmi, jest troskliwa i opiekuńcza, każdego wita promiennym uśmiechem.  Osoba życzliwa i sumienna ze starannością wykonująca swoją pracę. Prywatnie mama dwóch córek.