Aktualności

Płatności

Drodzy Rodzcie informujemy, że płatności za przedszkole i podręczniki dokonujemy tylko i wyłącznie na konto bankowe
Numer rachunku bankowego:
Deutsche Bank s.a.
0 1910 1048 2264 0006 8336 0001