Nasza kadra

Monika Koralewska-Pużuk
z-ca dyr. ds. dydaktycznych, nauczyciel mianowany, wychowawczyni w grupie "Tropicieli", ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie w Białymstoku oraz filologię angielską pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego. Oswaja dzieci z językiem angielskim na co dzień w grupie Tropicieli. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą, kurs Sensoplastyka® Trener 1st. Współpracując z CEN realizowała projekt „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego" rozwijając kompetencje kluczowe wśród przedszkolaków i kadry. Koordynuje pracę nauczycieli w naszym przedszkolu.

Elżbieta Piaszczyńska-Kaźmierczak
pedagog, terapeuta w grupie "Tropicieli". Jest absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu; wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi dysfunkcjami i wspierania ich rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie w Białymstoku, Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu) w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie. Posiada uprawnienia do przeprowadzania diagnozy i terapii z zakresu Integracji Sensorycznej (II stopniowe szkolenie na APS) - prowadzi terapię tą metodą na terenie Przedszkola. Ukończyła również szkolenia m.in.: dwustopniowe szkolenie z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, szkolenie z zakresu Treningu Umiejetności Społecznych (TUS), szkolenie z zakresu terapii bilateralnej (program szkolny). Oraz liczne kursy między innymi: ”Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi, a neurotypowymi”. 

Żaneta Kalinowska-Kuźmicz
wychowawczyni w grupie "Tropicieli", ukończyła pedagogikę ze specjalnością kulturoznastwo na Uniwersytecie w Bialymstoku oraz studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i elementarna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), terapia zajęciowa z arteterapią oraz szkołę policealną na kierunku technik imformatyk - grafik komputerowy. Ukończyła liczne kursy między innymi; trening zastępowania agresji (ART®), bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych i innych zajęciach pozaszkolnych, arteterapia, trening interpersonalny, praca z rodziną metodą genogramu, Sensoplastyka®. Pracowała przez 8 lat jako instruktor kulturalno-oświatowy na WTZ w DPS prowadząc pracownię plastyczną dla podopiecznch z różnymi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi. Prowadziłą wykłady na kierunku terapeuta zajęciowy. Pracę z dziećmi rozpoczęła na studiach prowadząc zajęcia w domach kultury. Współprowadziła zajęcia TUS w przychodni psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej.

Anna Łoś

nauczyciel kontraktowy, wychowawczyni w grupie "Odkrywcy", nauczyciel języka angielskiego. Absolwentka Filologii Angielskiej na wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z Administracji Publicznej na wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ostatnio ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Prywatnie mama jednego dziecka.

Aneta Ornowska
nauczyciel kontraktowy, wychowawczyni w grupie "Odkrywcy". Absolwentja Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach : Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne kursy między innymi: ,,Wybiórczość pokarmowa", ,,Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących", ,,Kreatywny nauczyciel - twórca z wyobraźnią", ,,Autyzm - praca nad zachowaniami", ,,Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela". Obecnie we współpracy z innym nauczycielem realizuje w przedszkolu Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Kreatywny przedszkolak Kreatywne dziecko". Prywatnie mama Zuzi i Filipka

Kamila Bogucka
nauczyciel kontraktowy, wychowawczyni w grupie "Odkrywcy". Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii o specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz edukacja dla bezpieczeństwa z przygotowaniem pedagogicznym . W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i Terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej oraz Kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Ukończyła liczne kursy i szkolenia samodoskanalajace ułatwiające pracę z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Dotychczas pedagog oraz wychowawca i terapeuta w ośrodku resocjalizacyjnym. Prywatnie szczęśliwa żona pasjonatka motocykli.


Urszula Łukasik
nauczyciel kontraktowy, wychowawczyni w grupie "Poszukiwacze", Absolwentka Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i Pracy socjalnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Ukończyła szkolenie "Profesjonalna opiekunka dziecięca" organizowane przez "Opieka - podlaskie centrum opiekunek Kinga Koronkiewicz", oraz kurs dla wychowawców wypoczynku zorganizowany przez Fundację Akademia Startu. Uczestniczyła również w szkoleniu zorganizowanym przez firmę ASTRA S.A. mającym na celu podniesienie kwalifikacji pedagogicznych. Prywatnie mama dwójki dzieci.

Anna Dumko 
nauczycielka języka angielskiego i wychowawczyni w grupie „Poszukiwacze”, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Pedagogiki i Psychologii kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną (studia I stopnia) oraz pedagogiki wczesnoszkolnej (studia II stopnia). Posiada certyfikat TELC English B2. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego zrealizowany prze MODM w Białymstoku. Ukończyła liczne kursy min.: diagnoza i terapia ręki I i II stopnia; kurs doskonalący I stopnia Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn; "W co się bawić z dziećmi"; "Eksperymenty - nauka czy magia"; „Tańczące kredki – ruch i plastyka dla smyka”; „Figurowy zawrót głowy. Przedszkolak w świecie geometrii”. Wzięła także udział w warsztatach realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów „Ruch i zabawa w pracy z dziećmi”. Zrealizowała w naszym przedszkolu ogólnopolskie programy edukacyjne: „Piękna Nasza Polska cała”; „Od smyka do medyka”; „Wakacyjne zadania bez nudy – kodowanie”, "Serdeczna karteczka". Obecnie we współpracy z innym nauczycielem realizuje w naszym przedszkolu ogólnopolski program edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury.” W codziennej pracy stosuje różnorodne formy i metody pracy z dziećmi sprawiając, że prowadzone zajęcia są nie tylko nauką, ale przede wszystkim wspaniałą zabawą. Dzięki temu każde dziecko może osiągnąć „małe” sukcesy.

Milena Maria Bielecka-Matys
nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany, wychowawczyni. Ukończyła filologię angielską i zdobyła tytuł licencjata w zakresie nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest w trakcie studiów podyplomowych z edukacji elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Podczas studiów dwa razy wyjeżdżała i pracowała w Stanach Zjednoczonych w ramach programu „Work and travel”. Studia magisterskie z filologii angielskiej odbyła na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczy w konferencjach językowych  i webinariach organizowanych przez wydawnictwa Oxford University Press, Express Publishing, Pearson (Longman), Macmillan oraz „Współczesna metodyka nauczania języka angielskiego oparta na naturalnych predyspozycjach dzieci w wieku przedszkolnym” zorganizowanych przez Centrum Certyfikacji Metody Nauczania Języków Obcych Natural First Steps ®. Brała również udział w szkoleniach i konferencjach „ Nowe ujęcie metody dogoterapii w procesie edukacji, rewalidacji i resocjalizacji”, „Szklana pułapka – dziecko z autyzmem”. W trakcie urlopu macierzyńskiego.

Ewa Łaszcz
nauczyciel mianowany, nauczyciel wspomagający. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku edukacja elementarna na UwB oraz Szkolę Policealną nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych na kierunku terapeuta zajęciowy. Ukończyła również: kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych, Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza i terapia autyzmu, Gimnastyka Mózgu P. Dennisona, Logorytmika- metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka, Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej. W naszym przedszkolu prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną i terapię ręki w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pani Ewa pracuje również jako terapeuta w NZOZ „Axon” prowadząc tam zajęcia indywidulane, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia muzyczno-ruchowych. Współpracuje z Fundacją Syriusz jako pedagog, terapeuta zajęciowy prowadząc tam m.in.: zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne, zajęcia indywidualne pedagogiczne. W trakcie urlopu macierzyńskiego.

Aneta Zalewska-Goralewska
nauczyciel mianowany, wychowawczyni. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i edukacji elementarnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych o kierunku Pedagogika Specjalna i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych ora  liczne kursy m.in. „Kulinarny zakątek”, „Zabawy muzyczno ruchowe dla 3-4 latków”, „ Zabawy wspomagające rozwój mowy dzieci” „Diagnoza i terapia autyzmu”, „Rozwijanie myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym”, "Wstęp do Sensoplastyki", "Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z zaburzeniami rozwoju; kurs III stopniowy", "Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu". Uzyskała tytuł Terapeuty TUS uczestnicząc w kursie Treningu Umiejętności Społecznych. W naszym przedszkolu prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną w ramch Wczesnego Wspomagania Rozwoju, program edukacyjny "Pocztówkowe przedszkole" propagujący tradycyjny sposób przesyłania informacji w formie pocztówek i listów między przedszkolakami z całej Polski, ogólnopolski projekt edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" i koło kulinarne pt. "Kuchnie świata". W trakcie urlopu macierzyńskiego.

Małgorzata Gogolewska
pomoc nauczyciela w grupie trzylatków w razie potrzeby służy pomocą w pozostałych grupach wiekowych. Ściśle współpracuje z nauczycielkami oddziału w zakresie opieki nad dziećmi, dba o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w pomieszczeniach przedszkola. Dokłada wszelkich starań aby brzuszki naszych przedszkolaków były pełne przygotowując pyszne posiłki. Ukończyła Szkołę policelaną na kierunku "Asystent nauczyciela przedszkola", oraz szkolenia: "Nietypowe środki dydaktyczne w pracy nauczyciela przedszkola", "Seksualność osób z niepełnosprawnością inteletualną", "Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu", "Diagnoza i terapia rozwoju społeczno- emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu", "Pierwsza pomoc przedmedyczna".

Monika Alicja Milewska
pomoc nauczyciela w grupie czterolatków. Dba o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w pomieszczeniach przedszkola. Dokłada wszelkich starań aby brzuszki naszych przedszkolaków były pełne przygotowując pyszne posiłki.