Aktualności

Drodzy Rodzice
 
W naszym przedszkolu proponujemy poszczególne zniżki:
  • zniżka na drugie dziecko (100,00zł)
  • zniżka przy wpłacie „wpisowego” – na drugie dziecko (100,00zł.)
  • honorujemy Kartę Dużej Rodziny (- 10% od opłaty stałej)
  • dzieci z orzeczeniem o autyzmie są zwolnione z opłaty stałej
 
Rodzic wybiera najkorzystniejszą zniżkę. Zniżki nie łączą się.