Galeria

,,Drzewo Pamięci"
Jednym z zadań do realizacji w projekcie ,,Piękna Nasza Polska Cała" jest zasadzenie drzewka jako symbolu życia i wolności. Dzięki nieocenionej pomocy mamy naszej koleżanki Ani z grupy Odkrywcy, czyli pani Moniki Walkowicz, zasadziliśmy na naszym przedszkolnym placu zabaw wierzbę. Mogliśmy obserwować kolejne etapy tej pracy: wykopanie dołka, nawodnienie ziemi, włożenie drzewka i zakopanie go ziemią. Każdy z nas mógł dołożyć swoją ,,łopatkę" z ziemią w celu zakopania naszego drzewka. Następnie drzewko zostało podlane. Teraz codziennie staramy się go odwiedzać i dbać o niego. Chcielibyśmy także nadać mu imię, więc zapraszamy do pomocy dzieci i Rodziców. Propozycje można przekazywać wychowawczyniom z grupy Odkrywcy - paniom Oldze i Milenie.