Galeria

Wizyta w sali edukacyjnej "Ognik"


Odkrywcy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 4 w Białymstoku. Dzieci uczyły się rozpoznawania znaków ewakuacyjnych. Oglądały animowane filmiki w których bohaterowie Florian Wodnicki i Smok tłumaczą jak zachować się w określonych sytuacjach i (na przykład) dlaczego palącego się oleju nie można gasić wodą. Przedszkolaki miały też do dyspozycji telefon, przy którym mogły przećwiczyć zgłaszanie pożaru w rozmowie z prawdziwym strażakiem. Przedszkolaki uczestniczyły w części praktycznej: inscenizacji w oparach dymu z palącego się garnka i ewakuacji przy dźwiękach alarmu.