Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla rodziców:


Ścieżka sensoryczna „Jak odbiera świat osoba z zaburzeniami zmysłów”,
które odbędzie się 09.04.2019 - 15.30 - 17.30 w naszym przedszkolu
liczba miejsc ograniczona do 12 osób
 (zapisy do 22 marca u nauczycieli)

 

Dzięki temu warsztatowi możemy poczuć jak nasze zmysły odbierają różne bodźce, które otaczają nas każdego dnia. Jak reagujemy w sytuacji zaburzenia jednego lub kilku zmysłów?
Takie doświadczenie pomoże nam zrozumieć zachowania i reakcje nie tylko osób ze spektrum autyzmu ale również swoje w sytuacji zadaniowej pod wpływem różnych bodźców.

Szkolenie poprowadzi: Anna Gawryluk - logopeda, doradca metodyczny MODM, ekspert MEN ds. monitorowania nowych rozwiązań prawnych dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w województwie podlaskim