Galeria

25 lutego uczestnicy zajęć Turlanie na dywanie udali się na zimowy spacer. Posługiwali się przy tym siłą wyobraźni i siłą mięśni. Razem z Panią Elą Kaźmierczak sprzątali śnieg z ulic i strzepywali go z własnych ciał. Robili na śniegu orzełki, lepili bałwany, jeździli na sankach i łyżwach. W atmosferze dobrej zabawy poznawali możliwości własnych ciał i uczyli się ściśle współpracować z innymi dziećmi.