Galeria

Świadomy przedszkolak

        24 października o 9:00 nasze przedszkole odwiedzili wyjątkowi goście z Fundacji Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Impuls".  

        W partnerstwie z Fundacją Szansa Dla Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” realizuje projekt pn. „Świadomy Przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, finansowany z dotacji udzielonej przez Miasto Białystok.


     „Świadomy przedszkolak” to cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, których celem jest oswajanie dzieci z niepełnosprawnością, traktowaną jako naturalny element otaczającego nas świata. Pragniemy by przyszłe pokolenie zyskało naturalność w kontaktach ze wszystkimi ludźmi bez względu na ich wygląd czy sprawność.

Dzieci brały udział w wielu zabawach, które dały im możliwość wczucia się w sytuację osoby niepełnosprawnej np. poruszającej się na wózku inwalidzkim czy niewidomej.