Galeria

Sprzątanie świata

"Nie ma śmieci - są surowce"

Nasze przedszkole włączyło się w akcję "Sprzątanie świata" organizowaną przez Fundację Nasza Ziemia. Przedszkolaki 15 września wyruszyły na ratunek Ziemi wyposażone w rękawice i worki otrzymane z Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Białymstoku.