Na zajęciach z religii rozmawialiśmy o Trzech Królach.