Galeria

Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" u Odkrywców - grudzień 2019.

W ramach Projektu nasza zerówka celebrowała Tydzien Legend i Baśni Polskich. Dzieci czytały polskie legendy oraz wykonały pracę plastyczną.