Galeria

Poznaję świat wszystkimi zmysłami - w pajęczej sieci.
Zabawy rozwijające sprawność fizyczną, dużą motorykę, równowagę i koordynację. Pajęcza sieć zbudowana jest z gumy, sznurka i wstążki przywiązanych do mebli na różnych wysokościach. Zadaniem dzieci jest dotarcie poprzez plątaninę do konkretnych rzeczy (sensorycznych piłek, ciepłych i zimnych butelek, ciężkich zabawek itp.)