Galeria

Podróż do Birmy z panem Arkiem

25 października mieliśmy ponownie przyjemność gościć pana Arka Timma. Tym razem zabrał nas w podróż z birmańskimi strojami i instrumentami. Dzieci dowidziały się jak Birmańczycy radzą sobie z wysoką temperaturą i dużą wilgotnością powietrza. Zagrały również koncerty na nadrzewnych dzwonkach, bambu klepa (instrumentach naśladujących odgłosy bocianów) oraz na leciutkich jak piórka ranad ek (birmańskich bębnach).