Galeria

Pocztówkowe przedszkole - październik 2017 r.

Dostaliśmy wiele listów i pocztówek od Naszych nowych kolegów i koleżanek z całej Polski i Irlandii.
 Zapoznaliśmy się z mapą Polski , a w szczególności z podziałem na województwa. Zaznaczyliśmy także główne miasta naszego kraju.