Galeria

Pocztówkowe przedszkole

Wspólnie z Panią Anetą wysłaliśmy pierwszą korespondencję
do dzieci z innych przedszkoli na terenie Polski.