Galeria

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Piękna Nasza Polska Cała"
Grupa ,,Odkrywcy" wraz ze swoimi wychowawczyniami -  panią Mileną Bielecką-Matys oraz panią Olgą Bubienko, bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt. ,,Piękna Nasza Polska Cała". Ma on związek z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

Autorką i koordynatorką projektu jest nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Celem ogólnym projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski, a także kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Dodatkowo nasi najmłodsi będą mieli okazję poznać elementy historii państwa polskiego, symbole narodowe naszego kraju, jak również wybrane tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe, itp.

Projekt jest zaplanowany od 1 września do 31 grudnia, czyli na pierwszą połowę roku szkolnego 2018/2019.

Na Projekt składa się 20 zadań, z których należy wraz z dziećmi wykonać minimum 11, aby uzyskać Certyfikat. 
Poniżej przedstawiamy te, które zostały wybrane do realizacji:
1) ZADANIE NR 12 ,,Piękna nasza Polska cała" - wyłanie pocztówki swojej miejcowości do kordynatorki projektu pani Ludmiły Faiszewskiej zostało wykonane 27.09.2018 r.
2) ZADANIE NR 13 ,,Napisz kartkę Bohaterom" - wysłanie pocztówek Powstańcom zostało wykonane 02.10.2018 r.
3) ZADANIE NR 16 ,,Drzewo Pamięci" - zasadzenie na naszym placu zabaw drzewka jako symbolu życia i wolności zostało wykonane 05.10.2018 r.
4) ZADANIE NR 7 Zorganizowanie Kącika ,,Piękna nasza Polska cała" o tematyce patriotycznej w grupie  zostało wykonane w październiku 2018 r.
5) ZADANIE NR 6 Nauka wiersza o tematyce patriotycznej. Wybralismy wiersz autorstwa Wandy Chotomskiej pt. ,,Twój dom" i nauczyliśmy się go w październiku.
6) ZADANIE NR 1  Nauka i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego (10. – 9.11.2018 r., godz. 11:11). Tę najważniejszą z pieśni odśpiewaliśmy uroczyście na koniec inscenizacji z okazji 11 listopada (Zadanie nr 3) , włączając się równocześnie w ogólnopolską akcję „Rekord dla niepodległej” zorganizowaną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 ,wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy.
7) ZADANIE NR 3 
 Inscenizacja z okazji 11 listopada (9.11.2018 r., godz. 10:55). W naszym przedstawieniu wzięła udział także grupa najstarsza – Poszukiwacze, która w tym roku uczestniczy w projekcie Mały Miś w Świecie wielkiej Literatury i miała do realizacji moduł o niepodległości. Inscenizację z modyfikacjami dokonanymi przez Milenę Bielecką-Matys oparliśmy o scenariusz udostępniony w ich projekcie pt. „Inscenizacja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” dedykowany grupie wiekowej: 5- i 6-latków autorstwa pani Ewy Stadtmüller (Załącznik nr 1). Do przedstawienia dołączyliśmy m.in. wiersz pani Wandy Chotomskiej pt. „Twój dom” wypełniając tym samym zadanie nr 6 z Projektu oraz zaśpiewaliśmy Hymn Polski wypełniając zadanie nr 1.
8) ZADANIE NR 15 „Dzień Mody Patriotycznej” (7.12.2018 r.). W tym wyjątkowym przedsięwzięciu wzięły udział dzieci ze wszystkich trzech grup w naszej placówce. Chętne dzieci miały okazję zaprezentować pozostałym swoje kreacje lub elementy stroju patriotycznego na czerwonym wybiegu, a całości dopełniał komentarz polsko-angielski autorstwa pani Milenki lub pani Olgi.
9) ZADANIE NR 9 Zabawa ludowa  (7.12.2018 r.). Zapoznałyśmy dzieci z zabawą o nazwie „Miotlarz”, w której ochoczo uczestniczyły ubrane w stroje z okazji Dnia Mody Patriotycznej . 
10) ZADANIE NR 10 Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu” (20-21.12.2018 r. i 27.12.2018 r.). Dzieci po okiem swoim nauczycielek – ozdobiły sylwety Podlasiaka i Podlasianki używając do tego farb i bibuły.
11) ZADANIE NR 11 „Na skrzydłach historii” (12.2018r.) – wykonanie prezentacji multimedialnej o Białymstoku (historia, zabytki, ciekawostki). Prezentacja pt. „A moje miasto to Białystok” została opublikowana na grupie „Piękna Nasza Polska Cała”.