MÓWik - to oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety z systemem Android, przeznaczone jest do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Jest to polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 9700 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Posiada również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z internetu. Użytkownik ma możliwość tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy.
Coraz więcej nacszych przedszkolaków kożysta z tej formy komunikacji. Zachęcamy do odwiedzienia strony internetowej MÓWik- a.

https://mowik.pl/