Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2018-2019 nasze przedszkole przystąpiło do

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO:

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”


• Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.
• Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci z grupy poszukiwaczy pod opieką P. Anety i P. Eli będą brały udział w następujących modułach:
• Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
• Mały Miś uczy samodzielności
• 100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!
• Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
• Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
• Kuferek Kreatywności Małego Misia
• Misiowe aktywności sportowe


Zapraszamy nasze dzieci na niezwykłą przygodę z misiem!