Galeria

Dzieci z grupy Poszukiwaczy rozwijały swoje zdolności plastyczno-techniczne kształtując umiejętność pracy grupowej.Przy wykonaniu makiety utrwaliły znajomość znaków drogowych i zasad obowiązujących na przejściu dla pieszych.