Galeria

Mądre główki  - koło matematyczne 18.12.17 r.
Hasłem grudniowych zajęć koła "Mądre główki" było: "Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw".Opieraliśmy się tak jak poprzednio na koncepcji Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, zawartej w "Dziecięcej matematyce".Uczylismy sie wnioskowania, jaki skutek może wynikać z róznych czynności. Zastanawialiśmy się na drodze doświadczeń, czy wszystkie zmiany są odwracalne czy też nie. Probowaliśmy dostrzec zależności między skutkiem a przyczyną.