Źródło: Marta Wiśniewska ,,Sensoryczny Bruno – historia chłopca z nadwrażliwością systemów zmysłowych’’

 

Jak dbać o prawidłowy rozwój sensoryczno – motoryczny dziecka

Pierwszym etapem rozwoju dziecka jest tzw. Okres sensoryczno –motoryczny. Jest to czas zdobywanie bazowych kompetencji w zakresie motoryki, percepcji, funkcji poznawczych, komunikacji i uspołeczniania. Doświadczenia tego okresu stanowią dla dziecka najcenniejszy budulec rozwojowy. Z tego powodu tak ważne jest przestrzeganie sekwencji rozwojowej, która nakazuje dziecku poznawać świat na drodze zmysłowo – ruchowej. Równie ważne jest dostosowanie proponowanych dziecku aktywności do jego możliwości sensorycznych. Należy uważnie obserwować dziecko w czasie zabawy. Zabawy, których dziecko unika lub te, które powodują nadmierne pobudzenie powinny być uważnie przeanalizowanie i , albo wycofane, albo zmodyfikowane. Poniżej znajduje się kilka podstawowych informacji związanych z dbałością o prawidłowy rozwój małego dziecka:

 • Nie ograniczaj kontaktu dotykowego z dzieckiem (przytulaj, głaszcz, masuj)
 • Nie ograniczaj kontaktu kinestetycznego z dzieckiem (noś na rękach, kołysz, bujaj, kręć się z dzieckiem)
 • Wkładaj do rąk dziecka różne zabawki, przedmioty i pomóż mu poznawać je
 • Pozwól dziecku boso chodzić po różnych fakturach
 • Muzykuj z dzieckiem na naturalnych instrumentach (garnki, butelki itd.)
 • Pokaż dziecku, jak brzmi świat (uderz łyżeczką w szklankę, przelewaj wodę, włącz suszarkę)
 • Pozwól dziecku na swobodny ruch i trening mięśniowy (ułóż dziecko na bezpiecznym podłożu i pozwól mu samodzielnie się poruszać, przekręcać, przesuwać, dźwigać)
 • Stwórz dziecku bogate sensorycznie środowisko (węch, mak, wzrok, dotyk, przedsionek, propriocepcja)
 • Zapewnij dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych i psychicznych (jedzenie, ciepło, czysta pielucha, bezpieczeństwo)
 • Sięgnij do starcy sprawdzonych zabaw i zabawek (np. masa solna, drewniane klocki, glina itp.)
 • Pozwól dziecku brudzić się, w ten sposób poznaje świat – pamiętaj, że ,,dzieci dzielą się na szczęśliwe i czyste’’.