SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM TYGODNIA    GRUPA „PSZCZÓŁKI”

poniedziałek

 

wtorek

środa

czwartek

piątek

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.30 zajęcia dydaktyczne

9.30 – 9.50 gimnastyka

9.50 – 10.10 zajęcia dodatkowe w ramach kółka zainteresowań

10.10 – 10.30 język angielski

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.45 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad

12.20 – 12.30 przygotowanie do leżakowania

12.30 – 14.15 leżakowanie

14.15 – 14.30 przebieranie

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.00 bajkoterapia, czytanie książeczek

………………………………….

15.00 – 17.30 odbiór dzieci , wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

………………………………….

0d 15.45 łączenie grup

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.30 piłka nożna

9.30 – 10.00 zajęcia dydaktyczne

10.00 – 10.30 wspólna zabawa/język angielski

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.40 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.40 – 12.00 rytmika

12.00 – 12.10 przygotowanie do obiadu

12.10 – 12.30 obiad

12.30 – 12.40 przygotowanie do leżakowania

12.40 – 14.15 leżakowanie

14.15 – 14.30 przebieranie

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.00 bajkoterapia, czytanie książeczek

………………………………….

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

………………………………….

od 15.45 łączenie grup

 

 

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.30 zajęcia dydaktyczne

9.30 – 9.50 gimnastyka

9.50 – 10.30 wspólna zabawa/język angielski

10.30 – 10.40 zupa

10.40 – 11.45 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad

12.20 – 12.30 przygotowanie do leżakowania

12.30 – 14.15 leżakowanie

14.15 – 14.30 przebieranie

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.15 zabawy integracyjne, zabawy ruchowe z całą grupą

15.15 – 15.30 „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie książeczek przez rodziców

………………………………………..

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

………………………………….

od 15.45 łączenie grup

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.15 zajęcia logopedyczne

9.15 – 9.45 zajęcia dydaktyczne

9.45 – 10.20 wspólna zabawa/język angielski

10.20 – 10.30 zupa

10.30 – 11.45 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad

12.20 – 12.30 przygotowanie do leżakowania

12.30 – 14.15 leżakowanie

14.15 – 14.30 przebieranie

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.00 bajkoterapia,  czytanie książeczek

………………………………….

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

………………………………….

od 15.45 łączenie grup

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.20 zajęcia taneczne z elementami zumby

9.20 – 9.50 zajęcia dydaktyczne

9.50 – 10.20 wspólna zabawa/język angielski

10.20 – 10.30 zupa

10.30 – 11.45 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad

12.20 – 12.30 mycie zębów, przygotowanie do leżakowania

12.30 – 14.15 leżakowanie

14.15 – 14.30 przebieranie

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.00 bajkoterapia,  czytanie książeczek

………………………………………

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

………………………………………

od 15.45 łączenie grup

 

 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM TYGODNIA    GRUPA „ŻABKI”

poniedziałek

 

wtorek

środa

czwartek

piątek

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.30 zajęcia dydaktyczne

9.30 – 10.10 gimnastyka z przebieraniem

10.10 – 10.30 wspólna zabawa

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.50  spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.50 – 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad (drugie danie)

12.20 – 12.40 mycie zębów

12.40 – 13.00 czytanie książeczek

13.00 – 13.30 język angielski

13.30 – 13.50 wspólna zabawa

13.50 – 14.30 zajęcia dodatkowe w ramach „kółka zainteresowań”

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45– 15.00 czytanie książeczek

15.00 – 17.30 zabawy według zainteresowań dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne

……………………………………

Od 15.45 łączenie grup

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.30 zajęcia dydaktyczne

9.30 – 10.00 piłka nożna

10.00 – 10.30 wspólna zabawa

10.30 – 10.45  zupa

10.45 – 11.50 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.50 – 12.00 przebieranie

12.00 – 12.25 rytmika

12.25 – 12.45 obiad (drugie danie)

12.45 – 13.05 – mycie zębów

13.05 – 13.25  czytanie książeczek

13.25 – 14.00 wspólna zabawa

14.00 – 14.30 język angielski

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.00 czytanie książeczek

15.00 – 17.30 zabawy według zainteresowań dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne

……………………………………..

Od 15.45 łączenie grup

 

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.30 zajęcia dydaktyczne

9.30 – 10.10 gimnastyka z przebieraniem

10.10 – 10.30 wspólna zabawa

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.50 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.50 – 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad (drugie danie)

12.20 – 12.40 mycie zębów

12.40 – 13.00 czytanie książeczek

13.00 – 13.30 język angielski

13.30 – 14.30 wspólna zabawa

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.15 zabawy grupowe, integracyjne, relaksacyjne

15.15 – 15.30 „Cała Polska czyta dzieciom” czytanie książeczek przez rodziców

15.30 – 17.30 zabawy według zainteresowań dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne

…………………………………….

Od 15.45 łączenie grup

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.15 – 9.35 zajęcia logopedyczne

9.35 – 10.05 zajęcia dydaktyczne

10.05– 10.30 – wspólna zabawa

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.50 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.50 – 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad (drugie danie)

12.20 – 12.40 mycie zębów

12.40  – 13.00 czytanie książeczek

13.00 – 13.30 język angielski

13.30 – 14.30 wspólna zabawa

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.00 czytanie książeczek

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, zabawy według zainteresowań dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne

……………………………………..

Od 15.45 łączenie grup

 

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.00- 9.30 zajęcia dydaktyczne

9.30 – 10.00 zajęcia taneczne z elementami zumby

10.00 – 10.30 wspólna zabawa

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.50 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.50 -12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad (drugie danie)

12.20 – 12.40 mycie zębów

12.40  – 13.00 czytanie książeczek

13.00 – 13.30 język angielski

13.30 – 14.30 wspólna zabawa, ćwiczenia grafomotoryczne

14.30 – 14.45  podwieczorek

14.45– 15.00 czytanie książeczek

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, zabawy według zainteresowań dzieci

……………………………………..

Od 15.45 łączenie grup

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM TYGODNIA    GRUPA „ŻYRAFKI”

poniedziałek

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.45 zajęcia dydaktyczne

9.45 – 10.30 gimnastyka z przebieraniem

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.50 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.50– 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad

12.20 – 12.30 mycie zębów

12.30 – 13.00 język angielski

13.00 – 13.50 wspólna zabawa

13.50 – 14.30 zajęcia dodatkowe w ramach „kółka zainteresowań”

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.00 bajkoterapia, czytanie książeczek

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

…………………………………..

od 15.45 łączenie grup

 

 

 

 

 

 

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.15 – 10.00 zajęcia dydaktyczne

10.00 – 10.30 piłka nożna

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.50 spacer, zabawy na świeżym powietrzu/zabawy/język angielski

11.50 – 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.25 obiad

12.25 – 12.55 rytmika

12.55 – 13.10 mycie zębów

13.10 – 13.40 język angielski

13.40 – 14.00 ćwiczenia grafomotoryczne/praca indywidualna

14.00 – 14.30 zabawy swobodne według zainteresowań dzieci

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 -15.00 bajkoterapia, czytanie książeczek

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

…………………………………….

od 15.45 łączenie grup

 

 

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.15 – 11.50 basen/9.00 – 9.45 zajęcia dydaktyczne; 9.45 – 10.30 wspólne zabawy, 10.30 – 10.45 zupa, 10.45 – 1150 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.50 – 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 obiad (zupa + drugie danie)

12.30 – 13.00 język angielski

13.00 – 13.15 mycie zębów

13.15 – 13.45 ćwiczenia grafomotoryczne/praca indywidualna

13.45 – 14.30 wspólna zabawa

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.15 zabawy grupowe, integracyjne, relaksacyjne

15.15 – 15.30 „Cała Polska czyta dzieciom” czytanie książeczek przez rodziców

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

……………………………………

od 15.45 łączenie grup

 

 

 

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.00 – 9.35 zajęcia dydaktyczne

9.35 – 10.00 zajęcia logopedyczne

10.00 – 10.30 cd zajęć dydaktycznych

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.50 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.50– 12.00 przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.20 obiad (drugie danie)

12.20- 12.30 mycie zębów

12.30 – 13.00 język angielski

13.00 – 14.00 wspólna zabawa

14.00 -14.30 ćwiczenia grafomotoryczne/praca indywidualna

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.00 -  bajkoterapia, czytanie

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

……………………………………..

od 15.45 łączenie grup

 

 

 

do 7.30 łączenie grup

9.15 – 10.00 zajęcia dydaktyczne

10.00 – 10.30 zajęcia taneczne z elementami zumby

10.30 – 10.45 zupa

10.45 – 11.30 spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.40 – 12.10 religia

12.10 – 12.20 przygotowanie do obiadu

12.20 – 12.40 obiad

12.40 – 13.00 język angielski

13.00 – 13.10 mycie zębów

13.10 – 13.45 wspólna zabawa

 

13.45 – 14.30 gimnastyka z przebieraniem

14.30 – 14.45 podwieczorek

14.45 – 15.00 bajkoterapia, czytanie książeczek

15.00 – 17.30 odbiór dzieci, wspólne zabawy według zainteresowań dzieci

……………………………………

od 15.45 łączenie grup