Galeria

Poszukiwacze rozwijały swoją wyobraźnie i kreatywność tworząc zabawki z materiałów przeznaczonych do recyklingu.