Przedszkole Niepubliczne Mali Podróżnicy w Białymstoku realizuje działania w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Mali Podróżnicy – Wielcy Odkrywcy. Wzrost jakości edukacji przedszkolnej.”

 

           Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola “Mali Podróżnicy” poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzania deficytów, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji  zawodowych nauczycieli OWP do pracy z 61 dziećmi (28K, 33M), w tym 20 dziećmi ze spektrum autyzmu (5K, 15M) w wieku przedszkolnym do 31.08.2019 r.

 Dofinansowanie projektu z UE: 386 639,87 PLN

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:


 

  1. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu LEGO terapii
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu Sensoplastyki
  • Zajęcia specjalistyczne + terapeutyczne prowadzone metodą Tomatis     
  • Zajęcia specjalistyczne + terapeutyczne prowadzone metodą Biofeedback