Dla Rodziców

Ramowy rozkład dnia grupy „Niebieskiej”

08.00 - 11.00   Zajęcia indywidualne
ok. 09.00         Śniadanie
11.00 - 11.20  Powitanie - krąg polisensoryczny
11.20 - 12.00 Zajęcia dydaktyczne
12.00 - 12.30  Obiad
12.30 - 13.00  Zajęcia ogólnorozwojowe:
Elementy Ruchu Rozwijającego W. Scherborne
Zajęcia relaksacyjne metodą Knillów
Zajęcia muzyczno - rytmiczne
Zajęcia ruchowe
Zajęcia manualne
Relaksacja
13.00 - 14.00  Spacer
14.00 - 14.30  Podwieczorek
14.30 - 16.30  Zabawy swobodne/Odbieranie dzieci