Dla Rodziców

W naszej placówce zapewniamy kameralną atmosferę i bezpieczeństwo w 4 osobowych grupach, gdzie każdy nasz podopieczny objęty jest indywidualnym planem terapeutycznym.

Jednorazowa opłata wpisowa - 390 zł.
Czesne miesięczne - bezpłatne
Stawka żywieniowa - 8 zł ( 10 zł dieta)