O Nas

Monika Nowakowska
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych, wychowawczyni grupy 4–latków. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej oraz edukacji wczesnoszkolnej. Pogłębia swoją wiedzę przez uczestnictwo w różnorodnych kursach i szkoleniach, dotyczących rozwoju małego dziecka, metod nauczania, innowacji pedagogicznych. Ukończyła kursy: „Arteterapia, „Arteterapia w pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze”, bierze udział w wielu szkoleniach i warsztatach, jak np.: „Nie rób za mnie nic, co potrafię zrobić sam” – zajęcia w oparciu o koncepcję planu daltońskiego, warsztaty  muzyczno – ruchowych  według koncepcji Carla Orfa, „Metoda ilustrowanych opowiadań prof.E.Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie dzieci młodszych”, „Metodologia zajęć ruchowych w przedszkolu”. W pracy z małymi dziećmi wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie oraz zdobywaną systematycznie wiedzę, dopasowując ją do wieku oraz indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Jest pedagogiem pełnym ciepła, życzliwości, bardzo kreatywnym, mającym wiele ciekawych pomysłów, które wykorzystuje w codziennej pracy ze swoimi wychowankami, czerpiąc zadowolenie z osiąganych sukcesów.

Monika Górska
Nauczyciel języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz pedagogiki w Centrum Edukacji Ustawicznej w Białymstoku.  Stara się zaznajomić dzieci z nowym językiem, pomóc im w poznawaniu i smakowaniu nowej kultury. W nauczaniu kieruje się przede wszystkim potrzebą indywidualnego podejścia do dzieci. Twierdzi, że kluczem do sukcesywnego nauczania oraz zdobywania wiedzy przez uczniów jest zrozumienie  i uzmysłowienie im ich słabości oraz mocnych stron. Prowadzi również zajęcia dodatkowe „ Mały podróżnik naukowiec” podczas których pragnie wprowadzić dzieci w świat ciekawych eksperymentów.

Anna Bujnowski
Magister Filologii Polskiej Uniwersytetu Białostockiego, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Elementarna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prywatnie szczęśliwa mama Alexandra. Z własnego doświadczenia wie, jak istotny jest okres przedszkolny w życiu dziecka, a także w życiu jego rodziców.
Po ukończeniu studiów zdecydowała się na zamieszkanie w Stanach Zjednoczonych. Przygoda z językiem angielskim rozpoczęła się około 12-stu lat temu i trwa do dziś. Stałe obcowanie z obywatelami pozwoliło na autentyczny kontakt z językiem. Dzięki temu poznała jak ważne jest przekazywanie tego języka w naturalnej atmosferze, zwłaszcza podczas gry i zabawy.
Nieustanie doskonali swój warsztat pracy poprzez liczne kursy i szkolenia. Swoją pracę opiera na wspieraniu dziecka w rozwoju, na życzliwości, cierpliwości i wzajemnym szacunku:
,,Szczęście dziecka nie jest jedynym celem do którego dążymy, chcemy także by dziecko stawało się budowniczym samego siebie..." Maria Montessori

Anna Kożuchowska

Nauczyciel języka angielskiego i wychowawca w grupie 3-latków. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Filologicznego, studia pierwszego stopnia - filologia rosyjska z językiem angielskim, studia drugiego stopnia - filologia rosyjska. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Podnosi swoje kwalifikację na studiach podyplomowych z Pedagogi Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Podczas codziennych zajęć i poprzez zabawę stara się zaznajomić dzieci z nowym językiem. W nauczaniu kieruję się indywidualnym podejściem do dzieci. Osoba życzliwa, miła i kreatywna, której praca z dziećmi sprawia ogromną przyjemność. 


Joanna Malinowska
Nauczyciel w grupie 3-latków. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studiów magisterskich z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła wiele różnorodnych kursów, szkoleń i warsztatów. Jako nauczyciel pragnie nadal podnosić swoje kwalifikacje. Stara się indywidualnie podchodzić do każdego dziecka aby czuło się komfortowo i bezpiecznie. Osoba życzliwa, wyrozumiała oraz pełna energii co z pewnością jest wysokim autem potrzebnym do pracy z dziećmi.

Małgorzata Omielańczyk
Nauczyciel w grupie 3-latków. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła także studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli na UwB, studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Stale uzupełnia swoje kwalifikacje, między innymi ukończyła kierunek "opiekunka dziecięca" w CKU. Osoba życzliwa i miła, sumiennie wykonująca swoje obowiązki. Prywatnie, mama dwóch dziewczynek.

Urszula Skowrońska
Pomoc nauczyciela we wszystkich grupach w naszym przedszkolu. Chętnie wspiera nauczycieli i pomaga im w codziennej pracy. Dba o porządek w salach i czystość w całym przedszkolu. Przygotowuje i wydaje dzieciom smaczne posiłki. Dba o to, by każdy był zadowolony często modyfikując danie indywidualnie do preferencji dziecka. Zawsze chętnie doleje kompociku czy przyniesie dokładkę. Razem z panią dyrektor przygotowuje zdrowy jadłopis na każdy tydzień, tak by nasze dzieci miały siłę i energię do pracy i zabawy. Jest osobą miłą i cierpliwą, łatwo nawiązującą kontakty ze wszystkimi. Kocha pracę z dziećmi.